فهرست اصلی

مود پاکسازی فعالیت های مدیران و مدیران کل در مرکز مدیریت acp برای phpBB همانطور که مدیران عزیز میدانند در مرکز مدیریت وقایع و اتفاقاتی که مدیران و مدیران کل انجام میدهند ثبت میشود. اما وقتی سن انجمن شما زیاد میشود و کارهای مدیریتی زیاد میشود باید این قایع کم شود چون به طور قابل…

افزونه پاسخ به همه برای phpBB     توضیحات: این افزونه دکمه ای در بخش پیغام خصوصی ایجاد میکند که شما میتوانید توسط این افزونه به همه پیغام خصوصی های خودتون جواب بدید.   تست شده روی ۳.۰.۱۱   دانلود: تاپیک زیر: http://www.php-bb.ir/forum/introduction-of-mods-f59/phpbb-t328.html