فهرست اصلی

با سلام کم کم داریم به تاریخ عرضه phpBB 3.0.12 نزدیک میشویم و سومین RC آن امروز منتشر شد.