صفحه 1 از 1

مود لیست زیرانجمن ها در موضوعات برای phpBB

ارسال شده: یک شنبه 18 تیر 1391, 2:37 pm
توسط Meis@M
<p>

Infoمود لیست زیرانجمن ها در موضوعات برای phpBB

</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ـوضیحات:</p>
<p>با نصب این مود میتوانید زیرانجمن ها را دسته بندی کنید و انجمنتان را بهتر نمایش دهید.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>تصاویر:</p>
<p><img class="reimg" src="http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_83649" alt="" width="918" height="613" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="reimg" src="http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_83648" alt="" width="919" height="332" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="reimg" src="http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_83647" alt="" width="1005" height="683" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>دانلود:</p>
<p>&nbsp;
subforums_list_in_categories_1.0.0.zip
</p>