نام مود:

مود طبقه بندی اعضای غیر فعال

 

ورژن:

3.0.10

 

توضیحات:

توسط این افزونه در بخش مرکز مدیریت پانلی ایجاد میشود که در ان میتوانید کاربران غیر فعال را رصد نمایید. ترتیب نمایش این اعضا بر حسب ایمیل ، تاریخ عضویت و… از امکانات این افزونه میباشد.

 

نام مود:

مود طبقه بندی اعضای غیر فعال
ورژن:

3.0.10
توضیحات:

توسط این افزونه در بخش مرکز مدیریت پانلی ایجاد میشود که در ان میتوانید کاربران غیر فعال را رصد نمایید. ترتیب نمایش این اعضا بر حسب ایمیل ، تاریخ عضویت و… از امکانات این افزونه میباشد.
تصاویری از محیط برنامه:

Zoom in (real dimensions: 731 x 400)
Zoom in (real dimensions: 743 x 334)
دانلود:»

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_83124

 

دیدن تصاویر کامل:

http://www.php-bb.ir/forum/introduction-of-mods-f59/topic-t38.htmlئ