نام افزونه:

مود نمایش سن کاربران در تاپیک

 

ورژن:

3.0.10

 

توضیحات:

با نصب این افزونه آسان نصب سن کاربران در تاپیک ها نمایش داده خواهد شد. سن کاربران بر حسب تاریخ تولد انتخابی در کنترل پنل کاربری محاسبه میشود.

نام افزونه:

مود نمایش سن کاربران در تاپیک
ورژن:

3.0.10
 

توضیحاj:

با نصب این افزونه آسان نصب سن کاربران در تاپیک ها نمایش داده خواهد شد. سن کاربران بر حسب تاریخ تولد انتخابی در کنترل پنل کاربری محاسبه میشود.
 

دانلود:

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_82968