نام:

مود کانورت تصاویر نقل قول شده به لینک

 

ورژن:

3.0.10

توضیحات:

با نصب این مود تصاویری که به صورت نقل قول نمایش داده میشوند به صورت لینک کانورت خواهند شد این کار لود صفحات را کاهش میدهد و برای کاربران با سرعت اینترنت کم بیسیار مفید میباشد.
دانلود:»

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_82787