نام افزونه:

ویرایش پست فقط توسط ادمین

 

ورژن:

3.0.10

 

 

توضیحات:

همانطور که میدانید اگر کسانی توانایی حذف یا ویرایش پستی را داشته باشند قادرخواهند بود که پست ها و یا تاپیک های ادمین را هم ویرایش یا حذف نمایند با نصب این افزونه گزینه ای در مرکز مدیریت شما ظاهر خواهد شد که با فعال سازی ان فقط ادمین بتواند پست های خودش را ویرایش و یا حذف نماید.

ام افزونه:

ویرایش پست فقط توسط ادمین

 

 

 

ورژن:

 

3.0.10

 

 

 

توضیحات:

 

همانطور که میدانید اگر کسانی توانایی حذف یا ویرایش پستی را داشته باشند قادرخواهند بود که پست ها و یا تاپیک های ادمین را هم ویرایش یا حذف نمایند با نصب این افزونه گزینه ای در مرکز مدیریت شما ظاهر خواهد شد که با فعال سازی ان فقط ادمین بتواند پست های خودش را ویرایش و یا حذف نماید.