مود جایگزینی تصاویر از بین رفته یا پاک شده پست ها برای phpBB

 

توضیحات:

با نصب این مود تصاویری که در پست ها وجود دارد و لینک آنها از بین رفته و یا تصویر محو شده است چک خواهد شد و تصویری مبنی بر عدم یافت آن جایگزین تصاویر خراب خواهد شد.

 

 

تصاویر:

 

 

 

ورژن:

3.0.10

 

دانلود:

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_82416