مود ریسایزر تصاویر در پست ها و امضا برای phpBB

 

توضیحات:

با فعال کردن این مود تصاویر بزرگ داخل پست ها کوچک خواهند شد همچنین تصاویر داخل امضا نیز تغییر خواهند کرد. این مود از افزونه های آی جکس محسوب میشود.

 

نمونه در سایت php-bb.ir

 

دانلود:

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_82695