مود حرفه ای تشکر از پست برای phpBB

 

توضیحات:

یکی از قویترین مود های تشکر برای phpBB که قابلیت تشکر از پست و حذف تشکر را دارد. ضمنا میتوانید بفهمید چه کسی و در کجا و در چه زمانی از شما تشکر کرده است.

این مود تشکر به پست های شما رنک نیز میدهد و کاملا از مرکز مدیریت قابل کنترل است همچنین آمار بیشترین تشکر ها را نیز به شما میدهد.

 

 

تصاویر:

Zoom in (real dimensions: 1152 x 864)

 

Zoom in (real dimensions: 1152 x 864)

 

Zoom in (real dimensions: 1132 x 683)

 

Zoom in (real dimensions: 1152 x 864)

 

 

دانلود:

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_82107

قابل استفاده در

phpBB 3.0.9 & 3.0.11

 

افزونه ها و پج های این مود:

http://www.php-bb.ir/forum/introduction-of-mods-f59/phpbb-t146.html