[قالب] دانلود قالب زیای و سبک CA Gen2 برای phpBB

 

نام قالب :CA Gen2

 

 

لینک تاپیک در سایت اصلی:

 

http://www.phpbb.com/customise/db/style/ca_gen2

 

دمو قالب:
www.phpbb.com/customise/db/style/ca_gen2/demo/

 

ورژن پشتیبانی:

۳.۰.۵ تا ۳.۰.۱۰

 

تصویر قالب:

 
لینک دانلود:

www.phpbb.com/customise/db/download/id_83745

 

لینک تاپیک در سایت اصلی:

http://www.phpbb.com/customise/db/style/ca_gen2