فعال کردن انتخاب زبان انجمن مخصوص مهمان برای phpBB

 

توضیحات:

با نصب این مود مهمانان قادر به انتخاب زبان های موجود در انجمن شما خواهند بود.

 

 

دانلود:

EnableBrowserLanguageDetectionMOD_1.2.3.zip [34.25 KiB]