مود پاکسازی فعالیت های مدیران و مدیران کل در مرکز مدیریت acp برای phpBB

همانطور که مدیران عزیز میدانند در مرکز مدیریت وقایع و اتفاقاتی که مدیران و مدیران کل انجام میدهند ثبت میشود. اما وقتی سن انجمن شما زیاد میشود و کارهای مدیریتی زیاد میشود باید این قایع کم شود چون به طور قابل ملاحظه ای حجم دیتابیس شما را بالا میبرد. این افزونه به شما کمک میکند تا این وقایع را پاک سازی کنید . تعیین میکنید هر چند روز یکبار این کارو انجام بده. در ادامه میتوانید این مود را دریافت کنید.

دانلود:

تاپیک زیر:

http://www.php-bb.ir/forum/introduction-of-mods-f59/acp-phpbb-t329.html