با سلام

کم کم داریم به تاریخ عرضه phpBB 3.0.12 نزدیک میشویم و سومین RC آن امروز منتشر شد.

 

اطلاعات بیشتر دز لینک زیر:

http://www.php-bb.ir/forum/phpbb-news-rumors-f32/rc3-phpbb-3-0-12-t424.html