به نام خدا

ادیتور Tinyzo یکی از بهترین ادیتورهای موجود حال حاضر برای سیستم phpBB بود که سال 88 اولین نسخه آن را منتشر کردیم. با عرضه سیستم phpBB 3.1 در آینده نزدیک ، دیگر ما نیز از این ادیتور پشتیبانی نخواهیم کرد.

دوستانی که روی انجمن خود این ادیتور را نصب کرده بودند با آمدن نسخه 3.1 بایستی آن را حذف کنند ، مشکلی که پیش خواهد آمد ، ساختار HTMl پست ها خواهد بود که در قالب یک مقاله آموزشی راهکاری برای آن در نظر خواهیم گرفت.

با تشکر مدیریت سایت میثم نوبری