با سلام

در آستانه انتشار نسخه 3.1 از سیستم phpBB کار روی فارسی سازی سیستم به خوبی پیش میرود. فارسی ساز سیستم به RC4 ارتقا پیدا کرد و امروز نیز توانستیم افزونه ای برای تاریخ شمسی نسخه 3.1 نیز تهیه ببینیم که به خوبی روی سیستم کار میکند. با انتشار نسخه نهایی این افزونه نیز در انجمن سایت ارائه خواهد شد.

جهت مشاهده به منطقه 51 مراجعه کنید. منطقه 51