به نام خدا
در این مبحث میتوانید فارسی ساز phpBB 3.1.0 را دانلود نمایید.شماره:
1000 

دانلود:

فارسی ساز phpBB3.1.0

 

 

اگر مشکلی در فارسی ساز میبینید میتوانید به ما گزارش دهید.
گزارش