توضیحات:
دانلود نسخه 3.0.13 PL1 به همراه فارسی ساز آن – نسخه برطرف کننده باگ امنیتی

منتشر شده:
30 ژانویه 2015

دانلود: (دانلود برای اعضای تالار)