اضافه کردن rel=nofollow به لینک عنوان پست‌ها

در این بخش میتوانید مشکلات و سوالات مربوط به سری 3.2 را مطرح کنید.

مدیر انجمن: تیم پشتیبانی

موضوع جدید ارسال پست
Professionalism
پست: 47
تاریخ عضویت: جمعه 14 خرداد 1395, 4:12 pm
شغل: انتخاب نکردم
تشکر کرده: 38 دفعه
تشکر شده: 15 دفعه

سلام

آیا راهی هست در قالب Prosilver ،
rel=nofollow به لینک عنوان پست‌ها اضافه شود.

کد: انتخاب همه

http://www.php-bb.ir/forum/support-forum-f95/topic-t1397.html#p3315
سپاسگزارم
Professionalism
پست: 47
تاریخ عضویت: جمعه 14 خرداد 1395, 4:12 pm
شغل: انتخاب نکردم
تشکر کرده: 38 دفعه
تشکر شده: 15 دفعه

کد: انتخاب همه

title="{TOPIC_TITLE}"

کد: انتخاب همه

 <!-- EVENT viewtopic_topic_title_before -->
<h2 class="topic-title"><!-- EVENT viewtopic_topic_title_prepend --><a href="{U_VIEW_TOPIC}" title="{TOPIC_TITLE}">{TOPIC_TITLE}</a><!-- EVENT viewtopic_topic_title_append --></h2>
<!-- EVENT viewtopic_topic_title_after -->
 

کد: انتخاب همه

rel="nofollow"

کد: انتخاب همه

 <!-- IF not S_IS_BOT and S_DISPLAY_REPLY_INFO -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="button" title="<!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_TOPIC_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_POST_REPLY}<!-- ENDIF -->" rel="nofollow">
<!-- IF S_IS_LOCKED -->
<span>{L_BUTTON_TOPIC_LOCKED}</span> <i class="icon fa-lock fa-fw" aria-hidden="true"></i>
<!-- ELSE -->
<span>{L_BUTTON_POST_REPLY}</span> <i class="icon fa-reply fa-fw" aria-hidden="true"></i>
<!-- ENDIF -->
</a>
<!-- ENDIF -->
 

کد: انتخاب همه

rel="nofollow"

کد: انتخاب همه

 <!-- EVENT viewtopic_body_post_subject_before -->
<h3 <!-- IF postrow.S_FIRST_ROW -->class="first"<!-- ENDIF -->><!-- IF postrow.POST_ICON_IMG --><img src="{T_ICONS_PATH}{postrow.POST_ICON_IMG}" width="{postrow.POST_ICON_IMG_WIDTH}" height="{postrow.POST_ICON_IMG_HEIGHT}" alt="{postrow.POST_ICON_IMG_ALT}" title="{postrow.POST_ICON_IMG_ALT}" /> <!-- ENDIF --><a href="#p{postrow.POST_ID}" rel="nofollow">{postrow.POST_SUBJECT}</a></h3>

<!-- DEFINE $SHOW_POST_BUTTONS = (postrow.U_EDIT or postrow.U_DELETE or postrow.U_REPORT or postrow.U_WARN or postrow.U_INFO or postrow.U_QUOTE) -->
<!-- EVENT viewtopic_body_post_buttons_list_before -->rel="nofollow"
 

کد: انتخاب همه

rel="nofollow"

کد: انتخاب همه

 <!-- IF postrow.U_QUOTE -->
<li>
<a href="{postrow.U_QUOTE}" title="{L_REPLY_WITH_QUOTE}" class="button button-icon-only" rel="nofollow">
<i class="icon fa-quote-left fa-fw" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{L_QUOTE}</span>
</a>
</li>
<!-- ENDIF -->
 

کد: انتخاب همه

rel="nofollow"

کد: انتخاب همه

 <!-- EVENT viewtopic_body_postrow_post_details_before -->
<p class="author">
<!-- IF S_IS_BOT -->
<span><i class="icon fa-file fa-fw <!-- IF postrow.S_UNREAD_POST -->icon-red<!-- ELSE -->icon-lightgray<!-- ENDIF --> icon-md" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{postrow.MINI_POST}</span></span>
<!-- ELSE -->
<a class="unread" href="{postrow.U_MINI_POST}" title="{postrow.MINI_POST}" rel="nofollow">
<i class="icon fa-file fa-fw <!-- IF postrow.S_UNREAD_POST -->icon-red<!-- ELSE -->icon-lightgray<!-- ENDIF --> icon-md" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{postrow.MINI_POST}</span>
</a>
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
موضوع جدید ارسال پست
 


  • Related Topics
    پاسخ ها
    مشاهده
    آخرین پست

بازگشت به “[3.2] پشتیبانی - Support Forum”