گروه آفاکو به عنوان ارائه کننده خدمات و تجهیزات نگهداری  شبکه فاضلاب دارای تیمی متخصص در زمینه مدیریت، بازرسی، نگهداری، شستشو و ویدئومتری شبکه فاضلاب شهری و ویدئومتری چاه می باشد. تیم مهندسی شرکت دارای سالها تجربه در صنعت آب و فاضلاب کشور بوده و شامل فارغ التحصیلان نخبه در زمینه های مکانیک، الکترونیک، عمران آب و مدیریت است.

محصول جدید گروه آفاکو 165409

سیستم جنتکس آفاکو ربات ویدیومتری دوربین ویدئومتری ربات ویدئومتری

ربات ویدئومتری فاضلاب

سیستم بازرسی خطوط فاضلاب.

واترجت فاضلاب شستشوی فاضلاب واترجت

دستگاه واترجت فاضلاب

سیستم شستشوی شبکه فاضلاب.


پوشراد دوربین بازرسی پوشراد دوربین انشعابات ویدئومتری

دستگاه پوش راد فاضلاب

سیستم بازرسی دستی خطوط فاضلاب


واترجت با دیزل مستقل

دستگاه واترجت فاضلاب با دیزل مستقل

سیستم شستشوی شبکه فاضلاب.

ویدئومتری چاه عمیق دوربین چاه

دوربین بازرسی چاه های عمیق

سیستم بازرسی چاه ها.

تریلر واترجت

سیستم تریلر واترجت فاضلاب

سیستم شستشوی شبکه فاضلاب.


فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، خدمات ویدئومتری، خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، خدمات ویدئومتری، خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو   فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، خدمات ویدئومتری، خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، خدمات ویدئومتری، خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو  فروش ربات ویدئومتری ،فروش ربات ویدیومتری، خدمات ویدئومتری، خدمات ویدیومتری، فروش شیلنگ واترجت، فروش گازسنج  دوربین بازرسی چاه عمیق، واترجت فاضلاب، پوشراد، بازرسی ویدئومتری  AFACOGROUP.IR afacogroup.comگروه آفاکو