نام افزونه:

مود ورود مستقیم به مرکز مدیریت
ورژن:

3.0.10
توضیحات:

با نصب این افزونه مدیرانی که به بخش مرکز مدیریت دسترسی دارند میتوانند یک ورود مستقیم به این بخش داشته باشند و از صفحه تایید ” شما با موفقیت وارد شدید” خلاص خواهند شد.
دانلود:

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_82967