نام:

مود تغییر الگوی ریست پسورد
ورژن:

3.0.10
توضیحات:

با نصب این افزونه مدیر انجمن میتواند الگوی تغییر پسورد را تغییر دهد این الگو شامل وارد شدن –  ایمیل و یا هر دوی آن خواهد شد.
 

دانلود:

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_82836