نام:

مود اطلاع رسانی از ویرایش یا حذف پست
ورژن:

3.0.10
توضیحات:

با نصب این مود هنگامی که کاربری پستی را ویرایش و یا حذف نماید ایمیلی حاوی اطلاعاتی از پست و کاربر برای گروهی که شما معین میکنید میفرستد.

 

دانلود:

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_82654