اضافه کردن حالت چشمک زن برای پیغام های خصوصی در phpBB

 

توضیحات:

با نصب این مود مدیر میتواند حالت چشمک زن به پیغام های خصوصی خود دهد. رنگ آنرا نیز میتوانید از مرکز مدیریت تغییر دهید.

 

تصاویر:

Zoom in (real dimensions: 1032 x 639)

 

 

 

 

 

دانلود:

Red_blinking_PM_1.0.8.zip [237.24 KiB]