تماس با مدیر کل انجمن

در صورت عدم امکان ارسال ایمیل میتوانید مستقیما با این ایمیل در ارتباط باشید:
meis2m@yahoo.com

یا شماره تلگرام:
09307409492

مدیر کل

این پیغام به صورت متن ساده ای ارسال خواهد شد و نمیتوانید در آن از HTML ویا BBCode استفاده کنید. آدرس بازگشت این پیغام ایمیلی است که در حین عضویت در سایت آن را تعریف کرده بودید.